تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٦/۱/۱٤

مطلب 42. مرور برنامه های بهاره باغات پسته

در اوایل بهار و فروردین ماه باغداران پسته با حجم زیادی از عملیات باغبانی بهاره مواجه هستند که مدیریت زمانبندی مناسب می‌تواند در اثربخشی این امور مفید واقع شود. در ذیل به اختصار به اهم این امور اشاره شده است.

معمولا اولین مرحله از کود‌ دهی کودهای ماکرو در اواخر اسفند و اوایل فروردین انجام می‌شود. تخمین مقدار و رعایت نسب مناسب مصرف کود های ازته، فسفره و کلسیمی در این زمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به سن درخت، سال آوری، نیاز غذایی بر حسب آزمایشات خاک و برگ، نوع و مقدار مناسب کود های پر مصرف در این زمان توصیه و مصرف می‌گردند. 

کنترل و مبارزه با آفت چوبخوار دقیقا وابسته به مونیتورینگ مراحل شفیرگی، پیک پروازی و تخم گذاری این آفت دارد. با توجه به دوره محدود خروج لارو زمستان گذران، دوره شفیرگی آفت و نیز دوره تخم گذاری و ورود لارو سن اول به داخل خوشه ها کنترل دقیق این مراحل از مهمترین برنامه های باغداران است. لذا لازم است از اواخر اسفند ماه باغداران نسبت به بررسی این مراحل به کمک روش‌های مختلف اعم از تطابق فنولوژیکی، تله فرمونی و نیاز حرارتی اقدام نموده و در بهترین زمان ها نسبت به سمپاشی علیه این آفت اقدام نمایند.

محلولپاشی موسوم به فروت ست (تشکیل میوه) نیز در مرحله حداکثر تورم جوانه ها از مهمترین اقدامات در اوایل بهار می‌باشد. محلولپاشی عناصر روی، بر و ازت با نسبت های مناسب در این مرحله با توجه به عدم فعالیت ریشه‌ها در افزایش دوره گرده افشانی موثر و رشد لوله گرده و نهایتا افزایش تعداد دانه در خوشه موثر می‌باشد.

با توجه به دو پایه بودن پسته گرده افشانی تکمیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. نسبت مناسب، همزمانی پایه نر با رقم ماده و پراکنش مناسب از عوامل موثر در گرده افشانی پسته می‌باشند. در باغاتی که شرایط بهینه فوق فراهم نمی‌باشد، لازم است نسبت به گرده افشانی مصنوعی و تکمیلی اقدام گردد تا تعداد طبیعی تشکیل میوه (دانه در خوشه) حاصل گردد. شناسایی پایه های نر همزمان با رقم باغ جهت تکثیر و نیز نشانه گذاری جهت حذف پایه نر غیر همزمان از اموری است که باید باغدار به آن اقدام نماید.

زمانبندی مطلوب زمان آبیاری نیز از جمله اموری است که در کاهش عارضه داغوی پسته می‌تواند موثر واقع شود.

محسن حیدری

96/1/14

ایمیل:

agribusiness2@gmail.com

جهت ارتباط با ایمیل فوق در تماس باشید.


 

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٥/۱٢/۱٦

خودمان عهده ‌دار فعالیت‌ های تحقیقاتی و مطالعاتی شدیم!

چکیده‌ای از برنامه ‌های تحقیقاتی قابل اجرا در باغ های پسته

محسن حیدری

کارشناس بخش تحقیقات و توسعه باغ های پسته

 (این مقاله در ویژه نامه انجمن پسته ایران آذر ماه 95 - شماره 10 به چاپ رسید.)

انجمن پسته ایران در برنامه ی یکی از تورهای باغی اش، بازدید از مناطق پسته کاری ساوه ی استان تهران و بوئین زهرای استان قزوین را گنجانده بود. گزارش مربوط به این بازدید را در شماره 8 خبرنامه مهرماه این انجمن خواندید. در ادامه بر آن شدیم تا چکیده ای از برنامه های تحقیقاتی اجرا شده در این مجموعه از باغ ها که تحت تملک و مدیریت آقای علی نظری عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران است را بازگو نماییم.

 با توجه به تغییر در دیدگاه باغداری و به منظور تحول در اصول روز باغبانی، در اولین گام، ثبت نقشه ارقام، جانمایی پایه های نر، تعیین زمان گلدهی پایه های نر و محل های مربوط به واکاری‌ ها و همچنین درج نتایج آزمایش خاک و برگ قطعات جهت شناخت موثر و مدیریت بهینه باغبانی در سرلوحه کاری این مجموعه باغ ها قرار گرفته است. لازم به ذکر است که نقشه‌های مذکور کمک شایانی به نحوه بلوک بندی طرح ‌های آماری آزمایشی نیز نموده است. هر ساله با شناخت ارقام غالب، ارقام ناشناخته و کم محصول در هر قطعه و اصلاح پیوند در این قطعات، و  همچنین اصلاح نسبت، پراکنش و همزمان سازی پایه های نر شیوه مدیریت به شرایط ایده آل نزدیک می‌شود.

   مجموعه حاضر با هدف دسترسی به عملکرد متوسط سالانه یک کیلوگرم پسته تر به ازای هر متر مکعب آب مصرفی برنامه ریزی شده است. به عبارتی افزایش راندمان آبیاری از اهداف اصلی و استراتژیک این مجموعه تلقی می‌شود. لذا در این راستا مطالعات و آزمایشاتی جهت تعیین زمان و مقدار مناسب آبیاری به کمک سنسور‌های رطوبتی و همچنین مقایسه عملکرد کمی و کیفی محصول به ازای مقادیر مختلف آبیاری و نهایتاً بودجه بندی آب برای قطعات مختلف در زمان‌های مناسب صورت گرفته است.

 از دیگر محورهای پایه ای تحقیقاتی در این مجموعه مسائل مربوط به امور اصلاحی ارقام و پایه‌های پسته می باشد. شناسایی و انتخاب تک درختان پر رشد و پر محصول از ارقام مختلف و اقدام به کیل گیری سالانه این درختان و همچنین بررسی میزان خلوص ژنتیکی آنها به کمک روش های آزمایشگاهی انگشت نگاری ژنتیکی از جمله این امور می‌باشند. همچنین به منظور بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته در منطقه بوئین زهرای قزوین باغ کلکسیونی با بیش از 70 رقم پسته روی پایه اکبری احداث شده است که سالانه شاخص‌ های عملکرد کمی و کیفی این ارقام ثبت می‌گردد. همچنین برنامه احداث باغ آزمایشی پسته با پایه ‌های مختلف داخلی و خارجی از دیگر مطالعات این حوزه می‌باشد.

     موضوع تغذیه بهینه درختان پسته از مهمترین امور تحقیقاتی است که سالانه در قالب طرح های مقایسه ‌ای و آماری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به طور متوسط سالانه بیش از 10 طرح تحقیقاتی تغذیه‌ای در این مجموعه طراحی، اجرا و پس از آنالیز آماری نتیجه گیری و در برنامه های تغذیه سالانه مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مطالعات پایه‌ای صورت گرفته می‌توان به مطالعات برآورد نیاز کودی درختان پسته به عناصر پر مصرف، آنالیز آماری رابطه عملکرد با عناصر برگ در قطعات مختلف باغ و استخراج جدول نُرم ‌های دریس برای باغات این مجموعه، بررسی چند ساله اثرات انواع کودهای آلی بر عملکرد کمی و کیفی درختان پسته، بررسی اثرات اصلاحی مقادیر مختلف گچ خام و نیز اثرات محلول ‌پاشی انواع کود‌های ریز مغذی در افزایش رشد و عملکرد کمی و کیفی محصول پسته از جمله این تحقیقات می‌ باشند.

 در زمینه کنترل آفات کلیدی و رایج در منطقه، در ابتدا کل مجموعه به قطعات 2.5 هکتاری تقسیم شد و با ثبت و پایش بیولوژی این آفات، عملیات سمپاشی تا حد امکان به موقع صورت‌ می ‌گیرد. همچنین با داده برداری ‌های مکرر از وضعیت آلودگی به آفاتی چون پسیل پسته، روند تغییرات جمعیتی این آفات مورد بررسی قرار گرفته و قطعات 2.5 هکتاری بر اساس اولویت و بر مبنای رسیدن به آستانه خسارت اقتصادی سمپاشی می‌شوند. همچنین مقایسه میزان اثر زمان های مختلف و انواع فرمول‌های سمپاشی بخشی از تحقیقات این حوزه را تشکیل می‌دهد. آزمایش روش‌ های غیر شیمیایی نیز از جمله برنامه ‌های تحقیقاتی کنترل آفات است. مقایسه اثر انواع سموم علف کش پیش و پس رویشی، جهت مدیریت بهینه علف‌های هرز باغ ها از دیگر موارد تحقیقاتی در جریان است.

در پایان یادآور می‌شود سالانه پس از تدوین کامل مطالعات و تحقیقات انجام شده در جلسات و کارگروه‌ های تخصصی نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گرفته و رهیافت های اجرایی و کاربردی به عنوان دستورالعمل به مسئولین اجرایی مزارع ارائه می‌گردد. متأسفانه باغداران در ایران الزاماً بدلیل عدم وجود شرکت ‌ها و نهادهای تخصصی اجرایی و یا تحقیقاتی می ‌بایست برای دستیابی به بهره وری مناسب برای انجام هرچه بهتر اقدامات باغبانی، فعالیت‌ های تحقیقاتی و مطالعاتی مربوطه را خودشان عهده ‌دار گردند و عدم توجه به این مهم باعث کاهش بهره وری و افزایش قیمت تمام شده می شود و بتدریج سود آوری باغداری کاهش خواهد یافت و همانند بسیاری از محصولات باغبانی دیگر مثل سیب مجبور به حذف باغ ها خواهیم شد.

 

 

ایمیل:

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/۱٠/٦

بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته در منطقه بوئین زهرای قزوین

محسن حیدری ( کارشناس تحقیقات کشاورزی، شرکت کوهبنان، تهران، ایران )

 حسین حکم آبادی (دکتری باغبانی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته، دامغان، ایران)

مسئول مکاتبات agribusiness2@gmail.com

چکیده

به منظور بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته در منطقه بوئین زهرای قزوین، شرکت کوهبنان در مزرعه پاپلی در سال 1390 اقدام به جمع آوری و پیوند 32 رقم پسته شامل (رضائی، فندقی قریشی، نیش کلاغی، عباسعلی، شاهپسند، سفید پسته خراسان، ایتالیایی ریز، تاج آبادی، پاکزادی، لاهیجانی، ممتاز، سیف الدینی، فندقی 48، حضرتی، عامری، شصتی، خنجری، احمدآقایی، نظری، هراتی، بادامی کج، ممتاز2، داریوش، اکبری، جباری، کله قوچی، قطرویه، رحیم آبادی، سبز پسته، محسنی، سیریزی و موسی آبادی) روی پایه‌های بذری 8 ساله اکبری در باغ کلکسیون ارقام تجاری آن شرکت نمود. در سال‌های 1393 و 1394 اولین داده برداری ها از کلکسیون ارقام پسته در این باغ به عمل آمد. نتایج بررسی اولیه عملکرد کمی موئد آن است که بیشترین میانگین عملکرد در دو سال 93 و 94 در بین 32 رقم، به ترتیب مربوط به ارقام احمد آقایی، جباری و نظری بوده است. از نظر شاخص های کیفی نیز ارقام حضرتی، اکبری و هراتی دارای بالاترین میانگین وزن 100 دانه، ارقام عباسعلی، ایتالیایی ریز و خنجری دارای بالاترین میزان خندانی و ارقام قطرویه، رحیم آبادی، ایتالیایی ریز و حضرتی دارای کمترین میزان پوکی و ارقام حضرتی، هراتی و اکبری دارای بهترین انس و ارقام رحیم آبادی ، سبز پسته و نظری دارای بالاترین درصد مغز می‌باشند. از نظر شاخص تعداد دانه در خوشه نیز به ترتیب ارقام فندقی قریشی و لاهیجانی دارای بیشترین تعداد دانه در خوشه می‌باشند. این مطالعه به مدت دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: سازگاری، عملکرد، ارقام، پسته، قزوین

( مقاله کامل در همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز پسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در مورخ 26 آذر 1394 ارائه شد.)

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/٦/٢٩

مطلب 39. ارقام پسته دامغان

   دومین جشنواره پسته دامغان از تاریخ 25 لغایت 27 شهریور 94 در سالن هلال احمر شهر دامغان برگزار شد. این جشنواره در قالب نمایشگاهی جهت معرفی ارقام مختلف پسته دامغان، نهاده ها، ماشین آلات، ادوات آبیاری ، ادوات فرآوری و خدمات تحقیقاتی و فنی مهندسی کشاورزی ارائه گردید. این جشنواره محل مناسبی جهت تبادل نظر باغداران و کارشناسان باغبانی و سایر رشته های مرتبط بود. به این بهانه در ذیل به اختصار به برخی از مهمترین ویژگی های ارقام منطقه دامغان اشاره ای شده است.

   تنوع ذخائر ژنتیکی و مناطق پسته کاری در کشورمان یکی از مزیت های این صنعت به شمار می‌رود. ارقام خنجری، شاهپسند و عباسعلی بومی مناطق مختلف پسته کاری دامغان هستند که هم به لحاظ زمان رسیدن و هم به عنوان ارقام دارای قابلیت مصرف تازه خوری مطرح هستند.

رقم خنجری دامغان: میوه های این رقم بادامی شکل بوده و درختان آن دارای قدرت رشدی متوسط و عادت رشدی نیمه عمودی هستند. دارای سال آوری متوسطی است. بسته به منطقه زمان گلدهی متفاوت است. رقمی متوسط رس است. تعداد دانه در انس آن 23-24، درصد پوکی برابر 7 درصد و میزان دهن بست آن حدود 28-29 درصدمی باشد. از هر 100 گرم پسته خشک آن 55-56 گرم مغز بدست می‌آید. بیشتر به منظور تازه خوری در بازارهای داخلی مصرف می‌شود.

رقم شاهپسند: دارای میوه های بادامی شکل بوده و درخت آن دارای قدرت رشدی کم و عادت رشدی گسترده می‌باشد. از نظر سال آوری دارای سال آوری کمی است. تعداد دانه در خوشه آن 20 عدد است. زمان گلدهی بسته به اقلیم متفاوت است. از نظر زمان رسیدن متوسط رس است. میزان ناخندانی 9-10 درصد، پوکی بین 14 تا 15٪ و انس آن برابر 26 می‌باشد. از هر 100 گرم پسته خشک 52 گرم مغز حاصل می‌باشد. این رقم دارای بیشترین زود خندانی است.

رقم عباسعلی: درخت آن دارای قدرت رشدی زیاد و عادت رشدی عمودی تا نیمه عمودی است. تولید شاخه جانبی آن بالا است.  تعداد دانه در خوشه آن بین 8 تا 20 متفاوت است. درصد پوکی 8٪ و انس آن برابر 26 می‌باشد. از هر 100 گرم پسته خشک 47 گرم مغز حاصل می‌باشد. این رقم دارای سال آوری کمی است. از ویژگی های آن تحمل بالا به شوری و پسیل می‌باشد. قابلیت عرضه به صورت تازه خوری و خشک را دارد.

 

گردآوری

حیدری

ایمیل:

 

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید

منابع

اسماعیل‌پور، ع، 1384، خصوصیات و ویژگی های برخی از ارقام مهم پسته ایران، شورای انتشارات موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

شرافتی، ع، 1391، مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/٦/۱

مطلب 38. تغذیه بهینه درختان پسته (1)

عوامل متعددی در تغذیه بهینه درختان میوه و از جمله درختان پسته موثرند. از جمله این عوامل ویژگی های فیزیکی٬ شیمیایی٬ آلی و بیولوژیک خاک٬ کیفیت آب آبیاری٬ دور آبیاری٬ زمان و برنامه مناسب کود دهی٬ روش یا روش های مناسب کود دهی٬ کیفیت مناسب کود٬ تعداد مناسب دفعات کود دهی٬ مقدار متناسب نیاز کودی با سن گیاه٬ کانوپی درخت٬ بار سال جاری و بار سال آتی و تعادل بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است.

در این میان تغذیه بهینه مبتنی بر تعادل بین عناصر از اهمیت بسزایی برخوردار است. مصرف نامتعادل کود ها باعث بیشبود برخی از عناصر و اثرات سمیت ناشی از آن و یا کمبود های شدید و نهایتا کاهش عملکرد کمی و کیفی می‌شود. لازمه رسیدن به این تعادل غذایی استفاده از روش های نوین برنامه های تغذیه گیاهی از جمله روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) می باشد. این شاخص ها درصد مناسب و نسبت مناسب عناصر در برگ درخت را به عنوان شاخص های کلیدی تغذیه گیاهی بیان می‌کنند. خوشبختانه نرم های دریس برای پسته توسط اساتید محترم تغذیه گیاهی کشورمان در مقاطع مختلف بدست آمده است.

در روش دریس به دلیل ثابت بودن این نرم ها برای ارقام و اقلیم های متفاوت روش مناسب و دقیقی برای بررسی مسایل تغذیه ای پسته می‌باشد. (حشمتی رفسنجانی و ملکوتی 1377) در این روش به جای غلظت عناصر نسبت آنها مطرح است. همچنین بعضی از نسبت‌های عناصر غذایی مهمتر و معنی دار تر از بقیه می‌باشند. عملکرد بالا در صورتی بدست می‌آید که نسبت های مهم عناصر غذایی به مقادیر ایده آل نزدیک باشند. نتایج تحقیقات حسینی فرد  و همکاران 1384 نشان داد که ترتیب نیاز غذایی درختان پسته با عملکرد پایین در مناطق پسته کاری استان کرمان به صورت Mn>N>Zn>Cu>P>K>Ca>Fe>B>Mg  می‌باشد. که البته این ترتیب با نتایج حشمتی و همکاران متفاوت است.

روش دیگری که برای ارزیابی تعادل عناصر غذایی به کار می‌رود استفاده از شاخص تعادل غذایی (NBI) می‌باشد. این شاخص جمع کلیه شاخص های عناصر غذایی می‌باشد. هر اندازه شاخص تعادل غذایی به صفر نزدیک تر باشد، وضعیت تغذیه متعادل تر بوده و بالعکس مقادیر بالاتر این شاخص نشان دهنده عدم تعادل عناصر غذایی در زمان نمونه برداری است. (سجادی 1371)

 

حیدری

 

ایمیل:

 

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

منابع مورد استفاده

1-   حشمتی رفسنجانی، محمد و ملکوتی، م.ج.1377. تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی در برگ پسته. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره 2، صفحات 345-351.

2-      حسینی فرد، سید جواد و همکاران، 1384. تشخیص نیاز غذایی پسته به روش دریس. موسسه تحقیقات پسته

3-  سجادی، ا.س.1371. روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS). انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب. 94 صفحه.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱٢/٢٦

مطلب 37. ویژگی های کلی گونه های پسته به عنوان پایه

بیش از 95%  پایه های پسته در ایران پایه های بذری ارقام پسته اهلی (خوراکی) می باشند. این پایه سازگاری مطلوبی با پیوندک تمامی ارقام مختلف دارد. همچنین به دامنه دمایی 20- تا 45 درجه سانتی گراد تحمل دارد. گونه ای مقاوم به کم آبی و شوری ولی حساس به نماتد، گموز و ورتیسیلیوم می‌باشد. ارقام رایج به عنوان پایه شامل: سرخس ( رقم وحشی گونه P.vera )، بادامی زرند و قزوینی می‌باشد.

گونه کسور یا چاتلانقوش درختانی کوچک به طول 3-7 متر هستند. درختی مقاوم به خشکی ولی حساس به نماتد ، گموز و ورتیسیلیوم می‌باشد.

گونه آتلانتیکا گونه ای  به نسبه پر رشد و دارای ارتفاع تا 20 متر می‌ باشد. مقاوم به نماتد و گموز ولی حساس به ورتیسیلیوم می‌باشد.

گونه بنه که برخی از گیاه شناسان آن را زیر گونه آتلانتیکا می‌دانند دارای ارتفاع 3 تا 10-12 متر می باشد. دارای صمغ معطری به نام سقزاست. گیاهی مقاوم به خشکی و دارای مقاومت نسبی به نماتد ولی حساس به شوری، گموز و ورتیسیلیوم می‌باشد.

گونه اینتگریما که برخی از گیاه شناسان آن را زیر گونه Pistacia chinensis می‌دانند گونه ای پر شد، سازگار با پیوندک ها و مقاوم به ورتیسیلیوم می‌باشد. نام تجاری این پایه در آمریکا PGI می‌باشد.

گونه تربینتوس درختی کوچک به طول 2-5 متر می‌باشد. مقاوم به نماتد، گموز و شوری خاک ولی حساس به ورتیسیلیوم می‌باشد.

پایه های دو رگ (هیبرید های بین گونه ای) شامل پایه تجاری PGII (Pioneer GoldII )که حاصل گرده افشانی آزاد بین گونه ای آتلانتیکا به عنوان پایه والد مادری  و گونه اینتگریما به عنوان پایه والد پدری و همچنین پایه تجاری UCBI  (University of California Berkeley 1) که حاصل تلاقی کنترل شده (بسته) بین دو درخت منتخب (گزینش شده) از دو پایه فوق می‌‌باشد. پایه اخیر پر رشد، زود بارده و مقاوم به بیماریها می‌باشد.

پیشاپیش فرارسیدن بهار طبیعت و سال جدید را به همه هموطنانم و بالاخص باغداران زحمت کش تبریک عرض می نمایم. به امید سالی پر از سلامت و موفقیت برای همه ایرانیان

حیدری

26/12/93

 

ایمیل:

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱۱/٦

مطلب 36. چکیده ای از هرس تربیت درخت پسته

(برگرفته از کتاب راهنمای تولید پسته)

اولین هرس زمستانه

-         اولین هرس زمستانه بعد از پیوند درخت شامل حذف قسمتی از پایه در بالای پیوند در درختان پیوند شده و حذف شاخه های انتخابی در درختان غیر پیوندی میباشد.

-         سربرداری در زمان خواب گیاه باعث افزایش تعداد شاخه های جانبی نسبت به سربرداری در زمان رشد میشود.

-         شاخه مربوط  به بالای پیوندک بایستی از فاصله 7.5 تا 10 سانتیمتری بالای پیوندک سربرداری شود.

-         درختان غیر پیوندی بر اساس وضعیت رشدشان هرس میشوند. پایه های دارای رشد ضعیف به میزان یک سوم تا نصف ارتفاع خود سربرداری میشوند.

-         در نهال های بذری پر رشد و قوی که دارای ارتفاعی به اندازه قیم یا بیشتر هستند تنک کردن شاخه های انتخابی کمتر از یک سوم درخت انجام شود .

-         شاخه اصلی بسته شده به قیم در فصل رشد در ارتفاع 91 سانتی متر به منظور رشد جانبی در بهار سربرداری میشود که بتوان در بهار پیوند زده شوند.

دومین هرس زمستانه

-         تعداد شاخه های ثانویه روی هر شاخه اولیه باید به 2-3 شاخه کاهش یابد.

-         فاصله دو شاخه 8-10 سانتی متر باشد.

-         بعد از انتخاب شاخه ها هر یک از آنها در فاصله 28-33 سانتی متری سربرداری شده و در صورت لزوم بسته شوند.

-         درختانی که در فصل رشد سربرداری میشوند باید به تعداد 3-4 شاخه تنک شده و سپس هر یک از شاخه های انتخابی در فاصله 28-33 سانتیمتری سربرداری شده و برای ایجاد شکل جامی عمودی بسته شوند.

سومین، چهارمین وپنجمین هرس زمستانه

2 تا 3 انشعاب روی انشعابات ثانویه انتخاب شده و در فاصله 46-61 سانتی متری سربرداری میشوند. معمولا نصف شاخه های بلند قطع شده و حذف برخی از شاخه های کوچک در داخل درختان متراکم نیز انجام میشود. حذف شاخه های مرکزی درختان 3 تا 8 سال پتانسیل تولید اولیه را کاهش داده و شاخه های به طرف خارج از مرکز درخت رشد بسیار زیادی میکنند.

بنابر این شکل اصلی درخت بایستی فقط با  تربیت در چهار سال اول شکل گیرد.

نکته: دستورالعمل مذکور مربوط به باغات پسته کالیفرنیا است. با عنایت به کاربرد پایه قوی و وجود سایر شرایط بهینه رشد، مقدار رشد رویشی در آنجا زیاد است. معمولا در باغات کشور ما به علت کاربرد پایه ضعیف و کم رشد و عدم فراهمی شرایط بهینه مقدار رشد رویشی کمتر است و لذا اجرای تمام موارد فوق الذکر احتمالا قابل اجرا نباشد.  

 

تلخیص

حیدری

ایمیل:

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید 

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱٠/٤

مطلب 35. ترجمه چکیده مقاله

               Pistachio rootstocks influence scion growth and ion relations under salinity and boron stress

   L.Ferguson, et al 2002

تاثیر پایه‌های پسته بر رشد پیوندک و ارتباطات یونی تحت تنش شوری و بر

چکیده:

عملکرد رقم کرمان پسته روی نهال دو ساله در سه پایه آتلانتیکا، اینتگریما و UCB1 کشت شده در مخزن شنی تحت تنش شوری (ترکیبی از so4، cl، و B) به مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت.

چهار تیمار شوری آب با EC های (3.5، 8.7، 12 و 16) دسی زیمنس بر متر و با میزان بر برابر 10 میلی گرم در لیتر اعمال شد. رشد رقم کرمان بر اساس افزایش سطح برگ کل، افزایش قطر تنه و تولید بیوماس بالای سطح خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام پارامتر های رشدی با افزایش شوری کاهش یافت ولی تا حد Ec 12 معنی دار نبود.

به هر حال در Ec 16 دسی زیمنس رشد رقم کرمان روی پایه آتلانتیکا و UCB1 بهتر از پایه اینتگریما بود.

شروع و شدت خسارت برگی بین ارقام و تیمارها متفاوت بود و در ابتدا بیشتر مربوط به سمیت بر نسبت به اثرات شوری می‌شد. تجمع بر در بافت برگ خسارت دیده دارای دامنه ای از 1000 تا 2500 میلی گرم در کیلو‌گرم می‌شد.

آسیب برگ با افزایش شوری کاهش داشت اگرچه بر برگ به طور معنی داری کاهش نداشت که نشاندهنده اثر متقابل سینرژیستی بین بر و سایر عناصر میکرو را دارد. به هر حال برای پسته vera (خوراکی) روی پایه اینتگریما بیشترین سطح شوری (احتمالا ترکیبی از سمیت بر به اضافه کلر و یا سدیم) بیشترین آسیب را بوجود آورد.

شاخص های تعرق برگی، هدایت روزنه‌ای و تجمع کلروفیل در پسته خوراکی (Vera) تعیین شد. همچنین کاهش زیادی را در ارتباط با شوری و بر روی پایه اینتگریما نسبت به سایر دو پایه دیگر نشان می دهد.

ترجمه

حیدری

ایمیل:

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/٩/۳

مطلب 34 . عارضه PBTS در پسته های رویشی (کلونال)  UCB1

در سه سال اخیر  تعداد زیادی از پایه های پسته رویشی (کلونال) UCB1 در باغات کالیفرنیا و آریزونا با علائمی مانند کوتاهی میانگره ، رشد کم، تورم جوانه های جانبی، الگوی رشد برجسته ، پیچ خوردگی ریشه ها و نهایتا گال ساقه مواجه شده اند.

درصد پایه های غیر طبیعی در باغات مبتلا شده از 8% تا 80% متغییر است و حدودا 30% پیوند ها در مزرعه موفقیت آمیز بوده است. در حدود یک الی دو سال پس از پیوند جوانه (T  ) خیلی از درختان دچار ترک خوردگی پوست غیر معمول در نزدیکی محل پیوند می شوند.

به این عارضه اصطلاحا Pistachio Bushy Top Syndrome)PBTS) اطلاق می شود.

احتمالا عامل این عارضه گونه ای باکتری از جنس Rhodococcus باشد. ولی تا کنون قطعیت آن اثبات نشده است.

تحقیق و ترجمه

حیدری

3/9/1393

 

ایمیل:

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۸/٢۸

مطلب 33. کمی هم درد دل گفتن

خدمات مشاوره فنی در زمینه کشاورزی و باغداری در کشور ما هنوز جایگاه مناسبی ندارد و دارای مشکلات عدیده ای است.

در ذیل فقط به دو مورد از این مشکلات اشاره ای شده است:

1. عدم تعریف جایگاه ترویجی برای کارسناسان بخش خصوصی

کارشناسان بخش خصوصی  که سال ها در زمینه ای تخصصی وارد کار شده اند و در سرما و گرما در باغ ها و گلخانه ها به تحقیق و آزمایش پرداخته و راه و روش افزایش بهره وری از منابع تولید (آب - خاک و گیاه ) را به تجربه آموخته اند در سیستم ترویجی کشور جایگاهی ندارند و دامنه فعالیت آنها محدود به باغات شرکت های خصوصی محل فعالیتشان می شود.  لازم است بخش دولتی با برنامه ریزی و  در قالب طرح های ترویجی از تجربیات ایشان استفاده نماید.

2. خلاء جایگاه خدمات فنی در سبد باغداران

برخی از باغداران به اهمیت موضوع کارشناسی و مسایل فنی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول خود آگاه نیستند و  برخی نیز با توجه به تجربیاتی که از کارشناسان کم تجربه دارند اعتقادی به امر کارشناسی ندارند. آن دسته هم که به آموختن این دست مسایل اعتقاد دارند حاضر نیستند هزینه مربوط به آن را تقبل نمایند. بار ها شده برخی از باغداران با در آمد مناسب از اینجانب دعوت نموده تا جهت بازدید باغ ایشان (با محدودیت زمانی که بنده دارم ) اقدام نمایم و بعد از بازدید و ارائه نکات فنی به ایشان حاضر به پرداخت مبلغ ویزیت نبوده اند.

به امید روزی که کارشناسی و خدمات فنی کشاورزی از جایگاه مناسبی برخوردار شود.

حیدری

28/8/93

ایمیل:

 

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

مطالب قدیمی تر »
محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس ارشد علوم باغبانی کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :