تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱/٢۳

مطلب 28 : اهمیت موضوع گرده افشانی در باغات پسته

پسته گیاهی دو پایه است بدین معنی که گل های نر و ماده آن روی دو پایه جداگانه قرار دارند. گرده افشانی آن توسط باد انجام می شود. به طور معمول از نظر بیولوژی˛ گل ها در پایه های نر زود تر از گل های پایه های ماده باز می شوند و همین موضوع به یکی از مشکلات مهم گرده افشانی در باغات پسته بالاخص در مورد برخی ارقام دیر گل مثل رقم اکبری تبدیل شده است.

در ذیل به برخی از نکات مهم و کاربردی در خصوص گرده افشانی باغات پسته اشاره می شود.

1. محل و نسبت مناسب پایه های نر:

معمولا توصیه می شود اولین ردیف بیرونی عمود بر باد غالب یک قطعه جهت پیوند درختان نر در نظر گرفته شود و همچنین در داخل قطعات باغ نیز در طراحی باغات پسته در ایران توصیه میشود یک درخت نر در مرکز یک بلوک 5*5 درختان ماده قرار داشته باشد تا همپوشانی مناسب جهت گرده افشانی بوجود آید. به عبارتی نسبت 1 درخت نر به 24 درخت ماده مناسب ارزیابی می شود.

2. همزمانی گل دهی پایه های نر با  ارقام مختلف باغ:

 انتخاب پایه نر مناسب و همزمان با ارقام مختلف نیز از مواردی است که می بایست در نظر گرفته شود. به عبارتی مثلا در قطعات باغات دارای رقم اکبری می بایست حتما از پایه نر دیر گل جهت گرده افشانی استفاده نمود. همچنین در مورد باغاتی که دارای مخلوط چند رقم می باشند می بایست از انواع پایه های نر اعم از زود گل˛ متوسط گل و دیر گل استفاده نمود و حتی می توان روی یک پایه هم پیوند نر زود گل و هم دیر گل پیوند نمود تا دوره زمانی بیشتری را پوشش دهد.

3. استفاده از پایه نر مناسب:  (نقل از دکتر حکم آبادی):

ویژگی های پایه نر مناسب:

-           قوی و عمودی بودن رشد رویشی

-          طولانی بودن دوره گل دهی

-          زیاد و درشت بودن خوشه های گل نر

-          زیاد بودن تولید گرده به ازای هر خوشه در درخت که بستگی به نوع و رقم متفاوت است.

-          وضعیت تغذیه درخت نر تاثیر به سزایی در ویژگی های گرده آن دارد.

-          هم زمانی طول دوره گل دهی درختان نر با درختان ماده (رقم مورد نظر)

 4. استفاده از روش های گرده افشانی مصنوعی: (نقل از دکتر حکم آبادی)

-          روش استفاده از ترکیب با نسبت مناسبی از گرده تازه با آرد گندم  جهت گرده افشانی به کمک گرد پاش و یا کیسه های نازک

-          استفاده از شاخه دارای گل نر: در زمان شکوفایی گل های ماده˛ شاخه دارای خوشه های گل نر آماده لقاح از درختان نر جمع آوری شده  و روی شاخه های درختان ماده بسته می شوند. قرار دادن شاخه ها در ظرف حاوی آب˛ طول دوره گل دهی و کیفیت گرده تولیدی را افزایش می دهد.

 

گرد آوری

حیدری

23/1/1393

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/۱٢/٢٦

مطلب 27. اهمیت محلولپاشی فروت ست

محلولپاشی به عنوان یک روش مکمل تغذیه ای در باغبانی سال هاست که کاربرد دارد. از مهمترین مراحل تغذیه ای محصولات باغی بالاخص باغات پسته محلولپاشی های کودی بهاره است. اولین محلولپاشی مرسوم در باغات پسته ترکیبی از کود اوره – کود سولفات یا کلات روی و بر می باشد که عموما به نام محلولپاشی فروت ست معروف است که در زمان تورم جوانه ها محلولپاشی می شود.

محلولپاشی ترکیبی متعادل از عناصر مذکور در تلقیح موثر بوده و باعث افزایش تعداد دانه در خوشه پسته (Fruit set ) می شود.

روی و بر از جمله عناصر کلیدی و موثر در عمل گرده افشانی و تلقیح می باشند.

عنصر روی در جوانه زنی دانه های گرده نقش داشته و کمک به رشد لوله گرده نموده و باعث لقاح و تشکیل میوه میشود.

کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن جوانه های زایشی و رویشی در درخت پسته میشود. همچنین تعداد دانه در خوشه نیز کاهش یافته و باعث تنکی خوشه ها می شوند. پوکی نیز از دیگر عوارض کمبود این عنصر می باشد.

عنصر بر نیز در گرده افشانی و لقاح نقش مهمی دارد. نقش عمده این عنصر در گلدهی و در قوه نامیه گرده و تلقیح اثبات شده است. کمبود این عنصر موجب ریزش خوشه های گل در درختان جوان می شود. عنصر بر کمک به افزایش عمر دانه گرده می کند. درخت پسته نسبت به سایر درختان به بر بیشتری نیاز دارد. در صورت کمبود بر خوشه های گل ریزش می کند.

از علایم کمبود بر پیچیده شدن و قاشقی شدن حاشیه برگ ها و پوکی محصول و تنکی خوشه می باشد.

نتایج تحقیقات مزرعه ای اینجانب موید افزایش قابل توجه ای در عملکرد و تعداد دانه در خوشه پسته در اثر محلول پاشی فروت ست می باشد.

لذا توصیه میشود در زمان مناسب و با استفاده از ترکیبی متعادل و مناسب هر مزرعه (بر حسب آزمایش خاک و برگ) کود های دارای برند های معتبر و با کیفیت در روز های ابتدایی بهار  و در زمان تورم جوانه ها محلول پاشی فوق انجام گیرد.

 

پیشاپیش فرا رسیدن بهار طبیعت و سال جدید را به هموطنان عزیزم به خصوص باغداران زحمت کش تبریک عرض می نمایم.

حیدری

26/12/92

  

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/۱٢/۳

متن ذیل چکیده مقاله " برآورد نیاز گرمایی پروانه چوبخوار پسته در شرایط صحرایی " به قلم استاد ارجمند جناب آقای مهندس مهدی بصیرت میباشد.

پروانه چوبخوار پسته یکی از آفات مهم پسته است. این تحقیق در دو ایستگاه موسسه تحقیقات پسته کشور انجام شد.در این دو باغ روند تشکیل پیله و ظهور حشرات کامل این آفت در طول چهار سال ثبت شد. مجموع حرارت موثر برای درصد های مختلف تشکیل پیله شفیرگی و ظهور حشره کامل به دست آمد. آستانه حداقل حرارتی برای دوره های لارو زمستان گذران تا پیله شفیرگی- لارو زمستان گذران تا حشره کامل و پیله شفیرگی تا حشره کامل به ترتیب 10 -11 و 12 درجه سانتی گراد می باشد. مجموع حرارت موثر برای تشکیل 50 درصد پیله شفیرگی از لارو زمستان گذران بر اساس حداقل حرارتی 10 درجه سانتی گراد  73.6 درجه روز بدست آمد. اوج ظهور حشرات کامل به طور متوسط با 65 درصد ظهور حشرات کامل هم زمان بود. اگر این درصد ظهور حشرات کامل به عنوان پایه ای برای کنترل پذیرفته شود مجموع حرارت موثر از اول بهمن ماه برای 65% ظهور حشرات کامل از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارتی 11 درجه سانتی گراد 213.8 درجه روز محاسبه گردید. مجموع حرارت موثر برای 65% ظهور حشرات کامل بر اساس آستانه حداقل حرارتی 12 از زمان تشکیل 5 درصد پیله شفیرگی - 50 درصد تشکیل پیله شفیرگی و از 5 درصد ظهور حشرات کامل به ترتیب 145.3 - 126.9 و 71.6 درجه روز محاسبه شد.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/۱۱/۱

لزوم آزمایش ماسه و گچ قبل از مصرف در باغات پسته

یکی از اموری که در فصل زمستان باغداران به آن مبادرت می نمایند استفاده از ماسه و گچ خام جهت اصلاح باغات پسته می باشد که البته مصرف بجای آن می تواند در راستای پیشبرد اهداف اصلاحی خاک باغات هم از نظر اصلاح فیزیکی و شیمی خاک (چنانکه اینجانب نیز در برخی از مطالب وبلاگ به آن ها اشاره نموده ام) مفید باشد.

در هفته های گذشته اینجانب در بازدید دوره ای که از یکی از باغات منطقه قم داشتم مشاهده نمودم که در حال استفاده از ماسه در بین ردیف های باغ هستند که بنا به سفارش اینجانب آزمایشی از شوری نمونه ماسه مصرفی به عمل آمد که EC  ماسه پس از آزمایش برابر با 11.2 دسی زیمنس بر متر بود که موید شوری و نا مناسب بودن ماسه مورد استفاده بود.

در پژوهشی که جناب آقای دکتر حسینی فرد (محقق و استاد محترم موسسه تحقیقات پسته) پیرامون خصوصیات شیمیایی خاک هایی که باغداران به باغات خود اضافه می کنند انجام داده است به نتایج جالبی به شرح ذیل رسیده اند:

در 44% نمونه های مورد آزمایش EC  آنها بالای 8 بوده است. همچنین در نیمی از نمونه ها SAR بالای 15 بوده است. در 64% نمونه ها نسبت Ca به Mg کمتر از 1 بوده است. نتایج فوق موید کیفیت پایین برخی از خاک های اضافه شده به باغات پسته بوده است که نه تنها کمک به اصلاح خاک ننموده است بلکه باعث شوری و قلیاییت بیشتر خاک ها نیز شده است.

همچنین نمونه گچی که قرار بود آن باغدار محترم خرید نماید به پیشنهاد اینجانب به آزمایشگاه ارسال شد که میزان EC آن برابر 58.2  دسی زیمنس بر متر بود و میزان PH آن نیز برابر 7.7  بود که شوری و قلیاییت بالایی داشت.

فاکتور های مهم جهت آنالیز نمونه گچ خام (کشاورزی) مورد نظر  جهت مصرف در باغات شامل : شوری – اسیدیته – درصد آهک – درصد گچ و درصد حلالیت آن می باشد.

لذا لازم است باغداران قبل از مصرف ماسه و یا گچ به کمک آزمایشات ساده از کیفیت مطلوب محصول اطمینان حاصل نمایند.

 

حیدری

1/11/1392

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/٩/۱۸

دوره آموزشی جامع پسته

انجمن پسته ایران به عنوان یک ارگان مردم نهاد موفق در عرصه های مختلف صنعت پسته ایران مطرح می باشد. یکی از عرصه های موفقیت انجمن پسته در سالیان اخیر توفیق در آموزش و ترویج آخرین دستاورد های علمی و کاربردی در زمینه های مختلف صنعت پسته در قالب نشر در وب سایت انجمن، نشریات خبری و فصلنامه های آن می باشد.

 در هفته گذشته نیز از مورخ 12 الی 15 آذر ماه انجمن پسته ایران به پیشنهاد جناب آقای مهندس نظری (عضو محترم هییت مدیره انجمن پسته) اقدام به برگزاری دوره آموزشی جامع پسته در شیراز نمود که لازم است از زحمات برگزارکنندگان این همایش بالاخص جناب آقای مهندس فیضی و اساتید محترم بالاخص استاد گرامی جناب آقای دکتر حکم آبادی تقدیر و تشکر به عمل آید.

دوره فوق با هدف افزایش دانش فنی تولیدکنندگان، واحد های فرآوری کننده، مشاورین و سایر دست اندرکاران صنعت پسته برگزار شد.

در خصوص برگزاری هر چه بهتر دوره های آتی در ادامه به چند پیشنهاد اشاره شده است:

-         پیشنهاد برگزاری استانی یا منطقه ای:

پیشنهاد می شود برگزاری چنین دوره هایی استانی و یا منطقه ای انجام شود تا اولا هزینه های مترتب به آن کاهش یافته و بعد مسافت مانعی جهت شرکت باغداران نشود. همچنین از آنجاییکه مسایل و مشکلات باغدارن بعضا منطقه ای می باشد عمده سر فصل ها بر اساس نیاز های منطقه برنامه ریزی شود.

-         تعیین سر فصل های مهم و کاربردی:

با توجه به محدود بودن زمان دوره های مشابه، بهتر است مهمترین سر فصل های کاربردی (از جمله اهمیت پایه و رقم ، اصول کاشت و پیوند، هرس و تربیت، آفات و بیماریهای کلیدی ، برنامه اصلاح خاک و تغذیه و آبیاری)جهت ارایه توسط اساتید انتخاب شوند تا از زمان دوره حداکثر بهره وری به عمل آید. لازم به ذکر است در دوره فوق تعدد سرفصل ها  از یک طرف و تعداد بسیار زیاد اسلاید ها از طرف دیگر برای حاضرین خسته کننده بود.

-         بازدید های میدانی:

بهتر است در حاشیه برگزاری این دوره ها، کارگاه های آموزشی و یا بازدید های میدانی از برخی باغات مدرن و پیشروی منطقه به عمل آید.

-         مباحثه بین کارشناسان و باغداران:

بهتر است در چنین پنل های آموزشی در پایان هر سر فصل زمانی نیز جهت رد و بدل کردن اطلاعات بین باغداران و کارشناسان گذاشته شود تا طرفین از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند.

با امید به توفیق روز افزون برای انجمن پسته ایران

 

حیدری

18/9/1391

مطالب قدیمی تر »
محسن حیدری
محسن حیدری سال تولد: 1355 کارشناس تحقیقات و ترویج کشاورزی از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :