تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/٢/۱

جدول دامنه مطلوب عناصر در خاک و برگ پسته

علایم کمبود

دامنه مطلوب در خاک

دامنه مطلوب در برگ

عناصر غذایی

زردی برگ ها

0.3%

2.2 – 2.5%

ازت

ارغوانی شدن (تیره شدن)

 برگ ها

15 – 20 ppm

0.14 – 0.17%

فسفر

حاشیه سوختگی قهوه ای برگ

300 – 350 ppm

1.8 – 2%

پتاسیم

لوله ای شدن برگ های جوان

 بالای 1Ca/Mg

1.3 – 4%

کلسیم

در باغات پسته مشکل بیشبود منیزیم مشاهده میشود.

15 ppm

0.6 – 1.2%

منیزیم

زردی برگ های جوان

15 ppm

0.3%

گوگرد

فاصله بین رگبرگ ها زرد میشود

  6– 10 ppm

80- 100 ppm

آهن

مشابه کمبود آهن ولی حاشیه برگ سبز باقی می ماند.

3- 8 ppm

30 – 80 ppm

منگنز

تاخیر در بازشدن جوانه ها – دانه های کوچک تر – ریز برگی

2 – 2.5 ppm

10- 15 ppm

روی

عصایی شدن شاخه ها و سوختگی برگ های نزدیک به نوک شاخه

0.8 – 1.1 ppm

6 – 10 ppm

مس

پیچیده شدن حاشیه برگ ها- پوکی محصول و تنکی خوشه

1 ppm

150 – 250 ppm

بر

محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :