تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/۱۱/۱

لزوم آزمایش ماسه و گچ قبل از مصرف در باغات پسته

یکی از اموری که در فصل زمستان باغداران به آن مبادرت می نمایند استفاده از ماسه و گچ خام جهت اصلاح باغات پسته می باشد که البته مصرف بجای آن می تواند در راستای پیشبرد اهداف اصلاحی خاک باغات هم از نظر اصلاح فیزیکی و شیمی خاک (چنانکه اینجانب نیز در برخی از مطالب وبلاگ به آن ها اشاره نموده ام) مفید باشد.

در هفته های گذشته اینجانب در بازدید دوره ای که از یکی از باغات منطقه قم داشتم مشاهده نمودم که در حال استفاده از ماسه در بین ردیف های باغ هستند که بنا به سفارش اینجانب آزمایشی از شوری نمونه ماسه مصرفی به عمل آمد که EC  ماسه پس از آزمایش برابر با 11.2 دسی زیمنس بر متر بود که موید شوری و نا مناسب بودن ماسه مورد استفاده بود.

در پژوهشی که جناب آقای دکتر حسینی فرد (محقق و استاد محترم موسسه تحقیقات پسته) پیرامون خصوصیات شیمیایی خاک هایی که باغداران به باغات خود اضافه می کنند انجام داده است به نتایج جالبی به شرح ذیل رسیده اند:

در 44% نمونه های مورد آزمایش EC  آنها بالای 8 بوده است. همچنین در نیمی از نمونه ها SAR بالای 15 بوده است. در 64% نمونه ها نسبت Ca به Mg کمتر از 1 بوده است. نتایج فوق موید کیفیت پایین برخی از خاک های اضافه شده به باغات پسته بوده است که نه تنها کمک به اصلاح خاک ننموده است بلکه باعث شوری و قلیاییت بیشتر خاک ها نیز شده است.

همچنین نمونه گچی که قرار بود آن باغدار محترم خرید نماید به پیشنهاد اینجانب به آزمایشگاه ارسال شد که میزان EC آن برابر 58.2  دسی زیمنس بر متر بود و میزان PH آن نیز برابر 7.7  بود که شوری و قلیاییت بالایی داشت.

فاکتور های مهم جهت آنالیز نمونه گچ خام (کشاورزی) مورد نظر  جهت مصرف در باغات شامل : شوری – اسیدیته – درصد آهک – درصد گچ و درصد حلالیت آن می باشد.

لذا لازم است باغداران قبل از مصرف ماسه و یا گچ به کمک آزمایشات ساده از کیفیت مطلوب محصول اطمینان حاصل نمایند.

 

حیدری

1/11/1392

 

محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :