مطلب 20. نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی - ترویجی پسته

نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی - ترویجی پسته

پسته به عنوان مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی از نظر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عملکرد پایین باغات پسته در ایران در مقایسه با باغات پسته کالیفرنیا معلول مسایل و مشکلاتی است که در تولید این محصول وجود دارد که اگر این مسایل حل نشود این مزیت اقتصادی در آینده از دست خواهد رفت. از جمله این مشکلات میتوان به مسایلی چون کم آبی، حاصلخیزی پایین و شوری خاک، سرمازدگی، طغیان برخی آفات در سالیان اخیر، آشفته بازار نهاده های کشاورزی، هزینه های بالای تولید و نهایتا ضعف تحقیقات و ترویج اشاره نمود.

ضعف تحقیقات و ترویج روش های علمی تولید پسته، ریشه در برخی عوامل از جمله عدم نیاز سنجی های لازم، عدم کاربردی سازی تحقیقات، نبود تحقیقات پایه ای و نهایتا فقدان شبکه فعال ترویجی دارد. در این مختصر گفتار قصد آن است تا به اختصار به برخی از راهکار ها اشاره ای شود.

نیاز سنجی: چند سالی است که در اکثر مناطق پسته کاری موضوع طغیان آفت پسیل (شیره خشک) و خسارت شدید ناشی از آن به یکی از مهمترین مشکلات باغداران تبدیل شده است. در برخی از مناطق بیش از 10 نوبت سمپاشی علیه این آفت صورت میگیرد. همچنین طغیانی بعضی از آفات مثل زنبور های مغزخوار و یا بیماری خشکیدگی سرشاخه به صورت منطقه ای به تهدیدات بزرگی برای این صنعت تبدیل شده اند که میبایست این نوع مسایل که از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند به عنوان اولویت های تحقیقاتی مطرح شده و در قالب برنامه های کوتاه مدت نسبت به حل سریع آنها همت گماشت.

تحقیقات پایه ای: پس از حل مسایل و مشکلات حاد صنعت باغداری پسته، تحقیقات بنیادین و پایه ای میبایست در  سرلوحه کار قرار گیرند. مسایلی چون تحقیق در خصوص کارایی پایه های غیر اهلی و هیبرید رایج در باغات پسته کالیفرنیا، شناخت و معرفی ارقام مناسب مناطق مختلف پسته کاری، منطقه یابی جهت انتقال صنعت باغداری پسته از مناطق کم آب به مناطق مستعد اقلیمی با آب کافی، روش های کنترل بیولوژیک آفات، علف کش های پیش رویشی، روش های نوین آبیاری و تیمارهای تغذیه ای  و امثالهم از جمله این تحقیقات هستند.  

کاربردی سازی تحقیقات: تبدیل نتایج طرح های تحقیقاتی به روش های کاربردی و دستورالعمل های اجرایی در باغات، یکی از وظایف محققین و مروجین میباشد. بخشی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و یا بخش خصوصی که جنبه کاربردی دارند میبایست جمع آوری و توسط اساتید فن ترویج در قالب دستورالعمل های ساده در نشریات ترویجی در اختیار بهره برداران قرار گیرند.

شبکه فعال ترویجی: اینجانب بارها در سفر هایی که به مناطق پسته کاری داشته ام شاهد آن بوده ام که عمده باغداران از روشهای پیشنهادی (حتی نکات گاها معمولی از نظر فن باغداری) با علاقه و اشتیاق فراوان استقبال می نمایند. لذا فعال سازی ترویج از مهمترین وظایف مدیران بخش کشاورزی است. چرا که انگیزه کار ترویجی در بخش خصوصی هنوز چنانکه باید فراهم نشده است.

حیدری

2/6/1392

 

/ 0 نظر / 11 بازدید