مطلب 13. جدول گزارش عملیات باغی

سال نو مبارک

جدول گزارش عملیات باغی

چنانچه قبلا نیز (در مطلب شماره 5) ذکر شد وظیفه اصلی مدیر یک واحد کشاورزی ارتقا حداکثری بهره وری منابع و عوامل تولید (آب، خاک، نهاده ها، نیروی انسانی و ماشین آلات) میباشد. اولین وظیفه مدیر یک مجموعه بزرگ کشاورزی (باغداری) نظارت بر اجرای عملیات کشاورزی است. لذا ثبت امور و عملیات جاری باغ یکی از ارکان مدیریتی در راستای جهت دهی علمی به مدیریت باغداری محسوب میشود.

معمولا بر روی دیوار اتاق کار یک مدیر واحد بزرگ کشاورزی نقشه ها (توپوگرافی، قطعه بندی، خاکشناسی، آبیاری) و اطلاعات شناسنامه­ای قطعات باغ (مساحت قطعات رقم و ...) دیده میشود. لازم است جدول گزارش عملیات باغی نیز روی دیوار نصب شده و به صورت هفتگی تکمیل شود تا مدیر از روند کلی اجرای عملیات باغی با یک دید کلی مطلع شود.

در روش ساده و ابتدایی پیشنهادی پیش رو گزارش عملیات باغی به طور هفتگی و در جدولی به شرح ذیل تکمیل میشود.

در جدول پیشنهادی ستون ها اختصاص به شماره قطعات باغ از قطعه 1 تا به آخر  و ردیف ها نیز شامل 52 هفته سال می شوند. بهتر است هفته اول را به شروع سال زراعی در باغات پسته که معمولا پس از برداشت (هفته اول آبان) اختصاص داد و تا پایان فصل یعنی هفته آخر مهر ادامه داد.

این جدول به روش کد گزاری تکمیل خواهد شد. به این صورت که به هر یک از عملیات باغی یک کد عملیاتی اختصاصی و به سلیقه مدیر داده میشود. مثلا به آبیاری کد 1 ، کود دهی کود دامی کد 2 ، کود دهی کود شیمیایی کد 3 ، محلولپاشی کد 4 ، سمپاشی کد 5 و الی آخر برای هر یک از عملیات باغی یک کد اختصاصی داده می شود.

لذا گزارش اجرای هر یک از عملیات باغی در هر یک از قطعات به طور هفتگی و به روش کدگزاری در جدول وارد خواهد شد. لذا در طول هفته برخی از خانه های جدول خالی و در برخی از خانه ها نیز یک تا چند کد عملیاتی که نشانگر اجرا شدن آن عملیات می باشد دیده خواهد شد.  

لذا مدیر باغ میتواند در هر زمان از سال از اجرا شدن عملیات مورد نظر در قطعه مورد نظر مطلع گردد.

نمونه جدول گزارش عملیات باغی

 

n

 

 

 

 

4

3

2

1

شماره قطعه

 

 

هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 تنظیم:مهندس حیدری

8/1/1392

 

 

/ 0 نظر / 216 بازدید