مطلب 15. خلاصه ای از بیماری خشکیدگی سرشاخه های درختان پسته

 خلاصه ای از بیماری خشکیدگی سرشاخه های درختان پسته

سه گونه قارچ به عنوان عامل اصلی این بیماری شناخته شده اند. البته کم آبی، احتمالا شوری، کمبود های تغذیه ای و برخی آفات و نماتد ها نیز به عنوان عوامل ثانویه این بیماری میتوانند درخت را مستعد این بیماری نمایند. سرمازدگی زمستانه نیز باعث خشکیدگی نوک شاخه ها میشود.

این بیماری با ضعف درخت، خشکیدگی سرشاخه ها، پژمردگی برگ و خوشه  و سیاه شدگی شاخه های آلوده شناخته میشود. در بین ارقام پسته رقم اوحدی بیشترین حساسیت را به این بیماری دارد.

روش های مبارزه با بیماری:

  1. شاخه های آلوده از 10 – 15 سانتی متر زیر قسمت تغییر رنگ داده هرس شده و سوزانده شوند.
  2. ضدعفونی ادوات هرس با محلول های قارچ کش مانند بردو
  3. آبیاری منظم
  4. اصلاح خاک
  5. برنامه تغذیه ای مناسب و استفاده از کود های پتاسه
  6. استفاده از ارقام مقاوم به عنوان پایه (بادامی ریز زرند)

 (در پایان از اساتید محترم خواهشمند است درصورتی که در این زمینه اطلاعات و تجربیات مفیدی دارند با ارسال مطالب خود ما را در ترویج روش های تشخیص و  مبارزه با این بیماری یاری نمایند.)

گردآوری: مهندس حیدری

 4/3/1392

 

/ 0 نظر / 192 بازدید