مطلب 16. زنبور های مغز خوار پسته

زنبور های مغز خوار پسته

(مطلب زیر خلاصه ای از مقاله زنبورهای مغز خوار پسته و بادام (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین) نوشته استاد ارجمند جناب آقای مهندس ناصر جلیلوند است که بدین شکل از زحمات ایشان تقدیر میگردد.)

1. زنبور طلایی مغز خوار پسته: حشره بالغ به رنگ زرد فلزی و به اندازه 3-5 میلیمتر است. لاروها ورمی فرم کمی خمیده و به رنگ سفید کدر میباشد. شفیره شیری رنگ و به اندازه حشره بالغ است.

این آفت 2 نسل داشته و زمستان را به صورت لارو کامل درون مغز میوه های باقیمانده روی درخت و کف باغ به حالت دیاپوز میگذراند. زمان تشکیل شفیره ها حدودا از هفته سوم اردیبهشت شروع و نیمه دوم خرداد ماه به پایان میابد. از نیمه دوم خرداد ماه زنبور های بالغ با جویدن پوسته های پسته از آن خارج میشوند. ظهور زنبور های بالغ به طور ناهمزمان از نیمه دوم خرداد ماه تا دهه اول تیر میباشد. ماده های ظاهر شده حدودا دو هفته پس از ظهورتوسط تخم ریز بلند و سیاه رنگ خود عمدتا یک عدد و گاهی دو عدد تخم روی سطح داخلی میوه قرار می دهند. دوره تکاملی لارو های نسل تابستانه حدود 5 هفته به طول می انجامد. روند شفیره شدن طی یک مرحله زمانی یک ماهه از اوایل مرداد تا آخر مرداد صورت میگیرد. (طول دوره شفیرگی این نسل کمتر از نسل بهاره بوده و حدودا یک هفته طول می کشد.) زنبور های بالغ این نسل از دهه اول مرداد ماه به بعد با سوراخ نمودن پوسته های سه گانه پسته خارج می شود. زنبور های ماده ای که زودتر خارج شوند مشابه زنبور های نسل بهاره تخم ریزی کرده و ایجاد لارو های زمستان گذران میکنند ولی زنبور های ماده ای که دیر تر ظاهر شوند به علت سخت شدن اندوکارپ قادر به تخم گذاری نبوده و از بین می روند.

خسارت این آفت به تغذیه لارو ها از مغز پسته مربوط می باشد.

2. زنبور سیاه مغز خوار پسته:  حشره ماده بالغ به طول 4.5 میلیمتر و به رنگ قهوه ای تیره می باشد. حشره نر کوچک تر (4 میلیمتر) و سیاه رنگ است. تعداد زنبور های نر در طبیعت خیلی کم و نسبت زنبور های نر به ماده حدود 3% است. لارو ها سفید رنگ، قوسی شکل و در دو انتها باریک می شوند. شفیره به طول 8 میلیمتر و رنگ آن در ماده ها قهوه ای و در نرها سیاه با نوار های عرضی روشن در ناحیه شکمی می باشد. زنبور سیاه مغز خوار پسته یک نسل داشته، پاییز و زمستان را به صورت لارو کامل داخل میوه های باقیمانده روی درخت یا کف باغ به حالت دیاپوز می گذراند. اوج شفیرگی حدودا اواخر اردیبهشت تطابق دارد و پایان شفیرگی نیمه اول خرداد است. دوره خروج حشرات بالغ بر حسب شرایط جوی سالانه متغیر و از سالی به سال دیگر متفاوت است و معمولا مقارن با تشکیل میوه های تازه (اوایل خرداد) است. زنبور های بالغ با جویدن پوسته های پسته و حفر سوراخی از آن خارج می شوند. ظهور زنبور ها به طور نا همزمان تا اواخر خرداد ادامه دارد. ماده های ظاهر شده حدودا دو هفته پس از ظهور توسط تخم ریز خود یک عدد تخم روی سطح داخلی میوه و در قسمت نوک میوه قرار می دهد.

روش های کنترل زنبور های مغز خوار پسته: جمع آوری میوه های باقیمانده روی درخت و کف باغ و سوزاندن آنها تا پایان فروردین انجام شود. همچنین بوجاری پسته پس از برداشت و جدا کردن پسته های پوک و آلوده و سوزاندن آن ها در کاهش جمعیت آفت بسیار موثر است.

تلخیص: مهندس حیدری

28/3/1392

/ 0 نظر / 314 بازدید