فصل 3. کنترل آفات - بیماری و علف های هرز پسته

 

l      پسیل پسته 

l      پروانه چوب خوار پسته

l      زنبور های مغز خوار پسته

l      سن های پسته

l      بیماری گموز پسته

l      کنترل علف های هرز باغات پسته

  پسیل پسته

l      نام علمی: Aganoscena pistaciae

l      نحوه خسارت: تغذیه از شیره گیاهی – تولید شکرک – ریزش جوانه و برگ – پوکی و دهان بست

l      تعداد نسل: 5- 6 ( هر نسل 5 سن پورگی دارد.)

l      مبارزه غیر شیمیایی: استفاده از کارت های زرد رنگ آغشته به چسب مخصوص به عنوان تله – آبیاری و تغذیه مناسب

l      مبارزه شیمیایی: آمیتراز ( میتاک) 1- 1.5 در هزار – دارتون 2.5 در هزار کنسالت 0.5 -  0.75 در هزار – کنفیدور 0.4 در هزار

l      تعیین میزان خسارت و زمان مبارزه: در صورت مشاهده 10- 15 پوره به طور متوسط در هر برگ اقدام به سمپاشی میشود.

l      زمستان گذرانی:  حشره کامل - زمستانه  

 پروانه چوب خوار پسته

l      نام علمی:Kermania pistaciella

l     نحوه خسارت: تغذیه لارو از مغز محور خوشه ها و سر شاخه ها ی سبز – سیاه شدن – پوکی و ریزش دانه ها

l      تعداد نسل: 1

l      مبارزه غیر شیمیایی: استفاده از تله های فرمونی

l      مبارزه شیمیایی: لاروین 1.5 در هزار

l      مبارزه علیه پیله های آفت : اتیون 2 در هزار +روغن ولک 10 در هزار

l      مبارزه در زمان حداکثر ظهور حشره کامل: اندوسولفان 2.5 در هزار + ولک 5 در هزار

l      زمان مبارزه: همزمان با اوج پرواز 20 – 30 فروردین

l      تعیین میزان خسارت : شمارش درصد خوشه های آلوده

l      زمستان گذرانی: لارو داخل سر شاخه ها 

مبارزه بیولوژیک علیه پروانه چوبخوار پسته توسط فرمون جنسی چوبخوار:

فرمون جنسی چوبخوار پسته را در تله مخصوص نصب مینمایند. تله را در مرکز باغ (در هر هکتار ۵ عدد) در ارتفاع ١.۵ متری از سطح زمین روی درخت نصب مینمایند. بهترین زمان نصب تله در نیمه اول اسفند ماه میباشد.اولین پروانه ها از نیمه دوم اسفند با توجه به شرایط هوا جذب تله ها میشوند.تلاش شود تله ها قبل از اینکه حشره ای از شفیره خارج شود در باغ نصب شوند.تعداد پروانه های شکار شده در تله بتدریج از نیمه دوم اسفند و اوایل فروردین افزایش میابد.هر تله بطور متوسط میتواند روزانه بیش از هزار حشره را با توجه به زمان و میزان آلودگی باغ شکار نماید.در صورتیکه تله ها به موقع و به طور صحیح بکار گرفته شوند میتوانند روزانه جمعیت زیادی از حشره نر را جذب و از باغ خارج نمایند.طول دوره فرمون ١۴-١۶ هفته میباشد.در تمام طول زمان فعالیت پروانه های افت تعویض لازم نمیباشد.

 

   زنبور های مغز خوار پسته

l      زنبور مغز خوار طلایی: Megastigmus pistaciae

l      تغذیه لارو از میوه ها (پوست مغز را باقی میگزارد.)

l      لارو کامل درون پسته های باقیمانده در باغ زمستان گذارانی میکند.

l      مبارزه: جمع آوری و سوزاندن پسته های آلوده و شخم

l      تعداد نسل : 2

l      زنبور مغز خوار سیاه: Eurytoma plotnikovi

l      تغذیه لارو از تمام قسمت های مغز

l      لارو کامل درون پسته های باقیمانده در باغ زمستان گذارانی میکند.

l      مبارزه: جمع آوری و سوزاندن پسته های آلوده و شخم

l      تعداد نسل : 1 

سن های پسته

l      سن سبز:Acrosternum millieri

l      تغذیه از دانه ها – ریزش دانه ها – پوکی و فساد مغز

l      حشره کامل  زمستان گذارانی میکند.

l      مبارزه: آندوسولفان 2 در هزار – همزمان با ظهور حشره کامل در اردیبهشت ماه

l       تعداد نسل : 3 – 5 

l      سن قرمز:Lygues panderusl

      تغذیه از دانه ها – ریزش دانه ها – پوکی و فساد مغز

l      حشره کامل  زمستان گذارانی میکند.

l      مبارزه: آندوسولفان 2 – 2.5 در هزار – همزمان با ظهور حشره کامل در اردیبهشت ماهl       تعداد نسل : 3 – 5                                                       بیماری گموز پسته  

l      گموز: (پوسیدگی طوقه و ریشه)

l      عامل: قارچ Phytophthora Spp. 

l      علایم: سبز خشکیدگی – کاهش پوشش برگی – ضعف و زوال درختان -  تغییر رنگ و فساد در پوست و قسمتی از چوب ناحیه طوقه  همراه با ترشح قطره های صمغ سیاه

l      خسارت: از بین رفتن درختان

l      مبارزه غیر شیمیایی: کنار زدن خاک اطراف درخت تا ناحیه انشعاب ریشه های اصلی – دور نگه داشتن آب از  طوقه درختان – عدم غرقاب سنگین باغ های آلوده – اصلاح بافت و ساختمان خاک

l      مبارزه شیمیایی: برداشتن بافت های آلوده تا مشاهده بافت های سالم و ضد عفونی با یکی از دو مخلوط بردو  و اکسی کلراید مس (به نسبت 10 کیلوگرم در هزار لیتر آب)  

 کنترل علف های هرز باغات پسته 

l       علف کش های توصیه شده برای باغات پسته:

l      پیش رویشی: (خاکی)

l      ترفلان

l      (Surflan=Oryzalin ) در باغات آمریکا

l      پس رویشی:

l      (انتخابی: 2,4-D) l      گراماکسون (پاراکوات )l      رانداپ ( گلایفوزیت)l      نکته: جهت کنترل علف های هرز بین ردیف ها از روش های مکانیکی (دیسک ) و کنترل بیولوژیک (آللوپاتی) با کمک کشت غلات در بین ردیف ها میتوان بهره جست.

   منابع: 

l      تقویم باغات پسته  (موسسه تحقیقات پسته )

l      مشاوره برنامه سموم : دکتر محمد رضا مهر نژاد (موسسه تحقیقات پسته)

l      نشریات ترویجی وزارت جهاد کشاورزی

l      نشریه آفات بیماریها علف های هرز مهم و سموم (سازمان حفظ نباتات)

l      نتایج تحقیقات و طرح های آزمایشی  محقق در باغات پسته

l      مدیریت علفهای هرز باغات پسته(Kurt J.Hembree ) دانشگاه کالیفرنیا

l      کتاب کشت و تولید پسته (نوشته لوئیس فرگوسن)l      سایت  http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r605300411.html 

تحقیق و گرد آوری

 محسن حیدری

 

 (مطالب فوق در ماهنامه پسته کار چاپ شده است.)

heydaribusiness@yahoo.com 

ایمیل: agribusiness2@gmail.com

 

/ 0 نظر / 14 بازدید